Podstawowe prawo konsumpcjonizmu:

Miarą jego rozwoju staje się to, iż

top exclusive zostaje zastąpione przez all inclusive

Kazimierz Rogoziński