Rzecz potrzebujemy ze względu na jej użyteczność;
usługę – ze względu na okoliczności jej powstania (wyświadczenia).

Kazimierz Rogoziński