W perspektywie mikro/ekonomicznej, podobieństwo między produkcją a działalnością usługową nie jest aż tak zaskakujące, jak uwidocznione w ujęciu bahawioralnym  (wy/świadczeniu) różnice.

Kazimierz Rogoziński