Kiedy okazało się, że „linki” pozbawione są właściwości asekuracyjnych, jedynym środkiem prewencji stał się zapping.