Zewnętrzność to linia prosta

Wewnętrzność to spirala

Kazimierz Rogoziński