Skoro przesądzone zostało, że staliśmy się „społeczeństwem wiedzy” i mamy GOW (a dzięki niemu również RODO), warto – systematyzując – przypomnieć, że w odnowieniu do usług pojawia się trojakiego rodzaju wiedza:

  1. Wiedza „jak”; to rezultat obserwacji i opisu, a jej sformalizowaną wersją jest instrukcja obsługi
  2. Wiedza „że”, uzyskana dzięki wyjaśnieniu; powstaje jako odpowiedź na pytanie: dlaczego ?; ma więc podbudowę teoretyczną
  3. Wiedza o tym, „czym TO/COŚ naprawdę jest”, to wiedza doświadczona, często nie-do- wyrażenia

Wiem, że to komplikuje sprawę, ale skoro się rzekło „A” (wydzielając usługi), trzeba powiedzieć ”B” (pomagając w ich zrozumieniu).

Kazimierz Rogoziński