To jedno wiem,

że to, co wiem –

to nie ta wiedza

PS

Dopiero teraz, czytając „Dziennik” G.Herlinga – Grudzińskiego (w którym cytuje odpowiedź Th. de Chardin na pytanie zdane mu przez Eliadego), dowiaduję się, co znaczy nieśmiertelność duszy.

Jest nią niemożliwa do przekazania nieredukowalność; bowiem to, co może być przekazane i zakomunikowane (miłość, kultura, polityka  itd) „nie przechodzi w zaświaty”, lecz znika wraz ze śmiercią człowieka.

Pozostaje jednak „nieredukowalne jądro”, niemożliwe do przekazania. Nie można go wyrazić, zakomunikować innym. I właśnie to tajemnicze, nie poddające się żadnej redukcji jądro, „przechodzi na drugą stronę”, trwa, nawet gdy ciało umiera.

Kazimierz Rogoziński