Pod nieba skłonem
nad  ziemią
od skołatanych serc
ku Zrodzonemu
[przedwiecznie]
niech popłynie kolęda –
pieśń Ducha
Z serdecznymi życzeniami
udziału we współ-wybrzmiewaniu

/3/

Kazimierz Rogoziński