Po wyszczepieniu 63% populacji szczepionką przeciw SARS-Cov-2, pozostała mniejszość (z pominięciem dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia) zobowiązana została ustawowo do noszenia w widocznym miejscu znaczka nGMO.