usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Filtr kategorii

Kontynuacja

W marcu 1986 roku (pięć lat po wprowadzeniu stanu wojennego) wice-ministrem oświaty i wychowania został płk. Marian Anysz (fonetycznie), wcześniej – komendant Centrum Szkolenia Oficerów Politycznych.

Pokolenie, które edukowane było „na platformie programowej” v/ce ministra Anysza, to dziś kadra dydaktyczna polskich uniwersytetów.

Nie powinno więc dziwić, że profesorownie przekazują studentom wiedzę zgodną z ukształtowanym wówczas światopoglądem.

Kazimierz Rogoziński

« »