usluga.edu.pl

Kazimierz Rogoziński - nie tylko o usługach
Witajcie u-sługi!

Filtr kategorii

Zaktualizowana atrybucja sektoralna

Sektor I produkcja → materia

sektor II produkcja rolnicza → organizmy

sektor III (zanikający) usługi → ludzie

sektor IV  (w ekspansji) AI/SI → algorytmy statystycznie uwiarygodnione, pozorujące prawdę

Kazimierz Rogoziński

« »