JAK fenomenologia religii (również taki tytuł książki R. van der Leeuw’a) osadzona jest na numinalnym doświadczeniu MOCY;

TAK (zachowując stosowne proporcje, wypracowywana przeze mnie) fenomenologia usług ugruntowana została na transcendującym doświadczeniu SPOTKANIA.

Kazimierz Rogoziński