Jej fenomen: wartość się nie tylko (aktywnie) urzeczywistnia, ale też  (biernie) się ją doznaje.

PS
Myśl tę ekspertom od zarządzania wartości dedykuję.

Kazimierz Rogoziński