To znane określenie pojawiło się wraz z transformacją systemową, i w oryginalnej wersji językowej stało się synonimem postępu i innowacyjności. Jeśli uwzględnić jego semantyczny przekaz, to powstaje intersująca kwestia: a dlaczego nie know what ?

 Nieodparcie nasuwa się następujące wyjaśnienie: jeśli w zglobalizowanym świecie obwieszczono „koniec historii”, to – tym samym –  pytanie o CO automatycznie się dezaktualizowało.

(Pomijam tu inny powód, iż CO implikuje ważniejsze pytanie o to, DLACZEGO ? A pytania o DLACZEGO pozbyliśmy się, uznając je za retoryczne).

Tylko odnośnie do usługi CO jest (stałym) antecedensem JAK. Dzięki temu trwałemu zabezpieczeniu świadczenie nie odrywa się od rzeczywistości.

Kazimierz Rogoziński