Skoro GOW wytworzyła społeczeństwo wiedzy, warto przypomnieć  podstawowe rozróżnienia:

W i e d z a:

  • wiem, że (coś/to) wiem
  • wiem, że (tego) nie wiem

N i e w i e d z a:

  • nie wiem, że niby wiem (nie wiem, że to, co wiem, to tylko wiedza fragmentaryczna)
  • nie wiem, że nie wiem (nie mam świadomości swojej niewiedzy, czyli megalomania spotyka się z głupotą)

S e d n o

Zauroczeni nowymi, by nie powiedzieć – oszałamiającymi  perspektywami, jakie roztacza GOW, nie jesteśmy już w stanie dokonać trzeźwej oceny sytuacji. Dlatego warto zacytować przenikliwą opinię J.G. Herdera:

Nie chodzi o to, żebym wiedział dużo, ale chodzi o to, że nikt nie wie tak dużo w porównaniu z tym, co trzeba wiedzieć”.

Dwie uwagi.

Po pierwsze, powyższe rozróżnienie nie dotyczy wiedzy fałszywej/błędnej; po drugie, odnosi się do podmiotu (posiadacza wiedzy) niezależnie od osiągniętego  przezeń poziomu wykształcenia.

Kazimierz Rogoziński