Komunizm, to nie tylko kardynalny błąd gnoseologiczny.

Spadek po komunie  (poza pokaleczoną psyche i pokrzywionym kręgosłupem) ma również swój „ciężar ontyczny”.

I to się czuje, jak przyspiesza opadanie –

 w otchłań.

Kazimierz Rogoziński