A. Poznanie

Przeszłość – badanie – narracja

Teraźniejszość – stwierdzanie/orzekanie – obrazowanie

Przyszłość – przeczuwanie – przepowiadanie

B. Doświadczanie

[inspiracja z F. Rosenzweiga]

 Rzeczy

Spotkania

Historyczna wspólnota

Sztuka

C. Oddziaływanie

Rozmowa

(a także lektura, interpretacja)

Przed/rozumienie

(aby móc stwierdzić: „tego nie rozumiem”)

Zrozumienie / comprehendere/ – jako poznanie pojmujące

Działanie

(ale w znaczeniu i kontekście nadanym przez H-G. Gadamera:

zdziałaj coś ! W rozpoznanej sytuacji zrób coś, by rozwiązać zaistniały problem”)

Kazimierz Rogoziński