Problem z usługami, ten najwyższej rangi teoretycznej , można by wyrazić tak:
Jeśli warunkiem sine qua non wykonania usługi jest sprawstwo, przejawiające się aktem jej wy/świadczenia, to jaki jest efekt owego sprawstwa w sytuacji, kiedy wykonana została tzw. „usługa czysta”?
Nasuwa się następująca odpowiedź:
W psycho-duchowym wymiarze, każde spotkanie z innym Ty pozostawia jakiś ślad. A jeśli usługowy produkt – urzeczywistnił się jako Dobro  dla nabywcy, to powstać powinien aksjologiczny substrat, czyli  trwalszy osad.

Kazimierz Rogoziński