USŁUGI  to taka domena życia społecznego, w której wyjątek/kazus niczego nie falsyfikuje, a przeciwnie – tylko potwierdza oczywistość:

rzeczywistość = nieorganiczność

Uwaga 1: wymiar nieorganiczności odsłania się w wyniku u/jednostkowienia NIE numerycznego, TYLKO tożsamościowego.

Uwaga 2: usługa fenomenologicznie nacechowana potwierdza swoje pełne zaistnienie – kazusem.

Kazimierz Rogoziński