Motto:

„Każda nauka stawszy się pewnego rodzaju filozofią
– staje się poezją” 

Novalis

———————————————–

Jeśli usługi są po to, by dzięki nim osiągać stan zmelioryzowanej/ udoskonalonej rzeczywistości, to wyświadczenie każdej usługi oznacza tym samym ruch wznoszący. Wirtualizacja – to ruch przeciwstawny kwalitologicznej homogenizacji. W teorii usług (na tym blogu prezentowanej)  oznacza to skojarzanie ze sobą dwu modeli: na CLAN nakłada się PIK, z czego wyłania się odmienna reguła poruszania (się) i działania.

Dlaczego odmienna?

Po wytyczonej linii prostej (a nawet mającej kształt sinusoidy) ruch powstaje w wyniku popychania (i opadania), od jednego wyznaczonego punktu do drugiego.

Natomiast w układzie wertykalnym działa siła przyciągania, a są nią atraktory wartości. Co więcej, z przyciągania skierowanego ku temu, co wyższe/lepsze, powstaje ruch okrężny, jak w wahadle Foucaulta. A ponieważ działa siła wznosząca – ruch okrężny odbywać się może po spirali.

Jednakże takie mozolne wspinanie się po spirali zniechęca, jest bowiem powolnym posuwaniem ku górze, z nawrotami – jakby do punktu wyjścia. W przypadku  zaprojektowania progresywnej „ścieżki kariery” (naukowy i menedżerski standard), jest wręcz nie – do – pomyślenia. Dlatego tak wielu (karierowiczów, biznesmenów) wybiera ruch, będący przeskakiwaniem po szczeblach drabiny.

Tyle że, jak to z drabiną bywa… wielu z niej spada, i to na głowę.

Kazimierz Rogoziński