Kiedy przywołujemy czas, na wezwanie odpowiada przestrzeń”. Bergson

Kiedy przywołuję usługę, słyszę jak echo rezonuje pośród rzeczy.

Kazimierz Rogoziński